Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki

MIKOŁAJSKI KLUB POEZJI

Nasz klub powstał z myślą o tych, którzy poezję kochają... i piszą... Spotykamy się, by rozmawiać o poezji, czytać własne wiersze.

 Biblioteka Miasta i Gminy Mikołajki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach.

 Miejska Biblioteka

SPOTKANIA AUTORSKIE

Od 2003 roku biblioteka systematycznie zaprasza znanych autorów literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz dla dorosłych.

 Biblioteka w Mikołajkach

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach

zaprasza do udziału w konkursie poetyckim

„KOLĘDOWANIE I WIERSZY PISANIE”

Tematem konkursu jest wyrażenie w formie wiersza życzeń, tradycji i nastrojów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, a prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- kategoria I –prace uczniów z klas I – IV

- kategoria II –prace uczniów z klas V – VIII.

Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,

- rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży,

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,

- wyłowienie talentów literackich i popularyzacja ich twórczości.

Zadaniem uczestnika jest dostarczenie do organizatora wiersza:

- o treści zgodnej z tematem konkursu,

- napisanego samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowanego i nie nagradzanego,

- zawierającego minimum osiem wersów,

- opatrzonego metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły.

Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Wszystkie prace stają się własnością organizatora (autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawo do publikacji ).

Termin osobistego składania wierszy : 19.12.2019r.

Powołana komisja oceni: zgodność z tematem, dobór środków artystycznego wyrazu, wartości literackie i samodzielność wykonania zadania.

Ogłoszenie zwycięzców: 06.01.2020r.

Na laureatów czekają nagrody.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY WENY!