Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki

MIKOŁAJSKI KLUB POEZJI

Nasz klub powstał z myślą o tych, którzy poezję kochają... i piszą... Spotykamy się, by rozmawiać o poezji, czytać własne wiersze.

 Biblioteka Miasta i Gminy Mikołajki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach.

 Miejska Biblioteka

SPOTKANIA AUTORSKIE

Od 2003 roku biblioteka systematycznie zaprasza znanych autorów literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz dla dorosłych.

 Biblioteka w Mikołajkach

AKTUALNOŚCI

 

Mikołajski Klub Poezji

 

 

W środę 19 czerwca 2019 roku członkowie Mikołajskiego Klubu Poezji zebrali się w Bibliotece Publicznej, aby ostatni raz przed wakacjami poczytać wiersze i porozmawiać o codziennych sprawach.

 

Na początku ustalono, że 29 czerwca 2019 roku kilkuosobowa delegacja Klubu pojedzie do Leśniczówki Pranie na inaugurację Sezonu Artystycznego.

 

Następnie pani Renata Gawlińska przedstawiła propozycję wzięcia udziału przez Klub w akcji społecznej „Podaruj wiersz”, która polega na tym, że na specjalnych papeteryjnych kartkach każdy musi przepisać wybrany przez siebie wiersz Zbigniewa Herberta i podarować go znajomym lub rodzinie. Akcja ta ma na celu rozpropagowanie utworów Herberta – ciągle jeszcze mało znanego i rozumianego autora.

 

Wszyscy z ochotą i entuzjazmem zadeklarowali udział w tym przedsięwzięciu obiecując, że wybiorą najpiękniejsze wiersze poety i przekażą je swoim najbliższym.

 

Potem klubowicze czytali ulubione wiersze różnych poetów: Mariana Załuckiego, Marii Zientary- Malewskiej, Juliana Tuwima, Adama Asnyka i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

 

Jak zwykle, tym razem na zakończenie, nastąpiła prezentacja utworów napisanych przez członków Klubu - panią Krystynę Głodek, pana Andrzeja Kosińskiego i pana Jarosława Choromańskiego. Zostały one przyjęte bardzo ciepło i nagrodzone gromkimi brawami.

 

Zapadła też decyzja, że we wrześniu pani kierownik Biblioteki będzie starała się wypromować wiersze naszych lokalnych poetów umieszczając je w różnych ogólnopolskich gazetach i czasopismach, m.in. w „Angorze‘’.

 

Wszyscy czekają z niecierpliwością na to powakacyjne wrześniowe spotkanie licząc, że po tych dwóch miesiącach klubowicze dalej będą darzyć poezję miłością i nie opuści ich wena.

 

Katarzyna Włodarska