Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki

MIKOŁAJSKI KLUB POEZJI

Nasz klub powstał z myślą o tych, którzy poezję kochają... i piszą... Spotykamy się, by rozmawiać o poezji, czytać własne wiersze.

 Biblioteka Miasta i Gminy Mikołajki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach.

 Miejska Biblioteka

SPOTKANIA AUTORSKIE

Od 2003 roku biblioteka systematycznie zaprasza znanych autorów literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz dla dorosłych.

 Biblioteka w Mikołajkach

AKTUALNOŚCI

Regulamin

Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Poezji Religijnej

 Celem konkursu jest:

 • uwrażliwienie młodzieży na piękno poezji religijnej,
 • poszukiwanie i promowanie młodych talentów,
 • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych
  w duchowym życiu człowieka.

 • Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
  oraz klas gimnazjalnych
 • uczniowie będą rywalizowali w  pięciu kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
 • uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół gimnazjalnych
 • uczniowie liceum
 •  
 • zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie jednego wiersza o tematyce religijnej,
 • czas wykonania jednego utworu nie może przekroczyć 5 minut.

 

III.Termin i miejsce konkursu:

 • konkurs odbędzie się 10kwietnia 2019r. (środa) o godz.10.30
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach – klub czytelniczy ABC

IV.Kryteria oceny:

 • do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołane Jury, które dokona oceny wg następujących kryteriów:
 • wybór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych
  i interpretacyjnych recytatora,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa ,ogólny wyraz artystyczny
 • decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 Zgłoszenia:

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 8 kwietnia 2019

   Biblioteka Publiczna w Mikołajkach

 

Nagrody:

 • Zwycięzcy z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Laureaci zostaną wytypowani do Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej i Patriotycznej w Mrągowie.