Biblioteka  Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach

zaprasza uczniów

do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników"!

Celem konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs przebiega w czterech etapach:

 1. pierwszy - szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny;
 2. drugi - powiatowy: test drużynowy;
 3. trzeci - półfinały wojewódzkie: test drużynowy;
 4. czwarty - finał ogólnopolski: test drużynowy.
 • Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 6 listopada 2018 r. i trwa do 31 stycznia 2019 r.
 • Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w dwóch kategoriach wiekowych (1-4 i 5-8).
 • Uczniowie zdobywają sprawności poprzez czytanie książek z proponowanej listy 20 tytułów i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów, odbieranych u koordynatora szkolnego. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice mogą wspierać dzieci, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji, ale nie powinni wypełniać testu za nie.
 • Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.
 • Uczniowie mogą zdobywać sprawności do 11 stycznia 2019 r.
 • Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 6 sprawności, biorą udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do drugiego etapu – powiatowego.
 • Test kwalifikacyjny odbędzie się w szkole w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz informacje o kolejnych etapach znaleść można na stronie wielka-liga.pl.

Aby zapisać się do konkursu należy złożyć w bibliotece publicznej do 30 listopada 2018 r. formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica/opiekuna. Zapraszamy do zabawy!