Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki

MIKOŁAJSKI KLUB POEZJI

Nasz klub powstał z myślą o tych, którzy poezję kochają... i piszą... Spotykamy się, by rozmawiać o poezji, czytać własne wiersze.

 Biblioteka Miasta i Gminy Mikołajki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach.

 Miejska Biblioteka

SPOTKANIA AUTORSKIE

Od 2003 roku biblioteka systematycznie zaprasza znanych autorów literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz dla dorosłych.

 Biblioteka w Mikołajkach

AKTUALNOŚCI

Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Spotkania z Poezją"

skierowany jest do uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych.

 

REGULAMIN

XXXVI Konkursu Recytatorskiego "Spotkania z Poezją" - 2018r.

 

Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej oddział w Olsztynie

Współorganizatorzy: Centrum Edukacji  i  Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie CKiT w Mrągowie, Biblioteka Publiczna w Mikołajkach.

 

Cele konkursu:


- Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji.
- Stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej.
- Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.
- Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkól podstawowych i gimnazjalnych, którzy przygotują:

1. klasy I - III - interpretację jednego utworu poetyckiego

2. klasy IV - VI - interpretację jednego utworu poetyckiego

3. uczniowie klas VII i gimnazjum - interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy ( całość prezentacji max. 5 min. )

Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora kierować się będzie takimi kryteriami jak: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru ( do wieku i  osobowości dziecka), ogólny wyraz artystyczny.

Przebieg konkursu:

I ETAP:   Eliminacje miejsko - gminne: - konkurs odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Mikołajkach 26 kwietnia ( czwartek ) godz. 10.00
- spośród uczstników organizatorzy typują po 3 osoby z każdej grupy wiekowej do udziału w Eliminacjach Rejonowych.
- karty zgłoszeń uczestników konkursu przyjmowane będą do dnia 20.04.2018 w Bibliotece Publicznej w Mikołajkach.

II ETAP: Eliminacje rejonowe: Eliminacje rejonowe odbędą się 15 maja o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

III ETAP: Eliminacje wojewódzkie: Eliminacje wojewódzkie mają charakter konkursu, w którym udział wezmą najlepsi recytatorzy z eliminacji rejonowych będą przeprowadzone 29 maja / wtorek / o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Inincjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

UWAGA:  zgodnie z regulaminem konkursu, kategoria poezji śpiewanej zostaje w br. odwołana.