Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki

MIKOŁAJSKI KLUB POEZJI

Nasz klub powstał z myślą o tych, którzy poezję kochają... i piszą... Spotykamy się, by rozmawiać o poezji, czytać własne wiersze.

 Biblioteka Miasta i Gminy Mikołajki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach.

 Miejska Biblioteka

SPOTKANIA AUTORSKIE

Od 2003 roku biblioteka systematycznie zaprasza znanych autorów literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz dla dorosłych.

 Biblioteka w Mikołajkach

AKTUALNOŚCI

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI RELIGIJNEJ

 

Regulamin konkursu

 

1.Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach

2. Czas i miejsce konkursu: 10 kwietnia 2018 godz.10.30

                             –klub czytelniczy ABC

3. Cele konkursu:

- zainteresowanie młodzieży poezją,

- propagowanie piękna poezji,

- poszukiwanie literackich wzorców i ponadczasowych wartości istotnych w życiu młodego człowieka,

- rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,

- promocja uczniów zdolnych,

- prezentacja poezji religijnej szerszemu kręgowi odbiorców,

 

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średniej gminy Mikołajki

5. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz o charakterze religijnym, którego recytacja nie przekracza 7 minut.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.

6. Recytatorzy występują w następujących kategoriach wiekowych:

     - klasy I-III szkoły podstawowej

     - klasy IV- VI szkoły podstawowej

   - klasy gimnazjalne

   - klasy ponadgimnazjalne

 

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 7 kwietnia 2018

 

7. Powołane przez organizatora jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

-dobór repertuaru

- technika wykonania

- interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, a także dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów )

- ogólny wyraz artystyczny

8. Komisja wyłoni po dwa I miejsca, II miejsca , III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej .

9.Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury.

Werdykt jury jest niepodważalny.

10.Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

11. Laureaci zostaną wytypowani do powiatowego konkursu recytatorskiego poezji religijnej w Mrągowie.